Podcast2 – Frequently ask questions satoglasscebu

1.) Tagpila ang sante para butanganan sud-an ? Pila ka days mahuman ang butanganan sud-an ?

2.) Tagila ang dog cage ?

3.) If magpataod mi og jealousies ma taod dayun?

4.)Kanang mga fix glass duna sad mo ana ?

5.) Tagpila ang acquarium ?

6.) Unsay pamagi sa mode of payment ?

7.)If magpataod ko og sliding door or sliding window tagpila ?

8.) Apil na ang mga door ana ?

9.) Free raba kung pagpa estimate ?

10.) Tagpila ang venalisian ?


11.)

12.) Duna moy tempered glass kanang pariha sa mall?

13.) Choose wisely sa glass installtion.

14.)Tagpila ang swing screen door